Úspora vody


 •  úspora ve spotřebě vody až 70% bez snížení komfortu pro uživatele, výrazné snížení plateb za vodné a stočné
 •  úspora energií nutných pro výrobu teplé vody, snížení plateb za energie
 • nastavitelnost průtoků 4, 6, 8, 10, 12, 14 l/min na všech typech spořičů Watersavers® (světový unikát)
 • snadná změna průtoků v budoucnosti bez nutnosti pořizovat nové spořiče a z toho plynoucí finanční úspora při požadavcích na změnu průtoků (světový unikát)
 • robustní konstrukce a použité materiály zabraňující tvorbě a usazování vodního kamene ve spořičích Watersavers®, ve spořičích Watersavers® se nevyskytují bakterie Legionelly – netvoří se zde vhodné prostředí pro její rozmnožování, jako je vodní kámen a jiné usazeniny - světový unikát
 • možnost sterilizace do 179°C a dezinfekce a z toho plynoucí možnosti instalace spořičů Watersavers® na místech, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu (nemocnice, výzkumné ústavy, čisté provozy apod.)
 • snadná možnost kompletního rozebrání spořiče Watersavers® na jednotlivé díly a opětovného složení pro případ vniknutí nečistot do spořiče z vodovodního rozvodu a potřeby spořič vyčistit
 • design jako u běžných perlátorů - nepřitahují pozornost a nestávají se předmětem zcizení ve veřejnosti přístupných prostorách (hotely, admin. budovy, školy, nemocnice, komerční provozy aj.)
 • příjemný proud vody bez snížení komfortu pro uživatele
 • platný hygienický atest a garantované průtoky v závislosti na různých tlacích vody
 • český patent, výrobce i výroba v České republice
 • záruka 5 let, životnost 20 a více let